Metsästys, tuo vanhanajan jäänne

Metsästys, tuo vanhanajan jäänne
Metsästys, tuo vanhanajan jäänne

Kun ihmisillä oli ruuan tarve kiinni siitä, mitä metsästä ja luonnosta saatiin, oli metsästys selviytymisen kannalta iso ja tärkeä osa. Talvella kasviksien ja muun ruuan kuten viljan ja hedelmien ja vihannesten puute oli suuri varsinkin kylmillä alueilla kuten pohjolassa, oli lihan saanti ja talvimetsästys elinehto. Suomessa tällä hetkellä metsästyskortin hankkii vuosittain noin kolme sataa tuhatta ihmistä ja se on muuhun Eurooppaan nähden väkilukuun suhteutettuna paljon. Suomessa yleinen hyväksyntä metsästykselle yhteiskunnan piirissä on korkeampi verrattaessa muihin Euroopan maihin. Suomessa metsästäjien yhteisöt kuitenkin auttavat myös monipuolisesti vapaaehtoisena viranomaiseille muun muassa liikenteessä loukkaantuneiden hirvieläinten ja muiden suurpetojen jäljittämisessä tai talteen korjaamisessa.

Metsästyksen vastarinta

Riistaa metsästetään edelleen ravinnon tarpeeseen, vuosittain yli 10 miljoonan kilon villiliha saalis jaetaan perheisiin ja metsästäjien yhteisöihin ruuaksi. Metsästys silti yhä enemmän ja enemmän on kääntynyt Suomessakin harrastukseksi ja yhteisölliseksi aktiviteetiksi. Tästä syystä metsästys kerää myös nykypäivänä paljon vastarintaa. Kun vapaana olevalta eläimeltä riistetään sen henki, ilman, että on kyseessä pakollinen ravinnontarve, pitää monet nykypäivän valveutuneet suomalaiset sitä brutaalina tappona ilman minkäänlaista oikeutettua syytä. Hirvi-emon saa ampua ja uhanalaiseksi tarkoitettuja lintulajeja saa vielä metsästää. Nämä yksityiskohdat sekä vahinkoampumiset saavat vastarinnan ja eläinaktivistien veret kiehumaan. Myöskin aseiden salliminen metsästyskäyttöön on puhututtanut, koska aseen saa Suomessa niin helposti ja ilman vaivaa. Ampumataidottomia päästetään metsälle mukaan ja pahimmassa tapauksessa isoa eläintä haavoitetaan pahasti, mutta sitä ei onnistuta tappamaan heti ja eläin saattaa kärsiä viikko kausia. Tästä syystä suurelle osalle metsästyksen vastaan oleville riittäisikin tiukemmat lainsäädännöt metsästykseen ja sen sallimiin alueihin. Nyt vielä metsästys sallitaan myös luonnonsuojelualueella sekä muilla tärkeillä myös ulkoliikuntaan, lintubongaukseen ja erämatkailuun liittyvillä suurilla alueille ja aiheesta kiistellään edelleen, pitäisikö metsästyksen fyysisiä rajoja spesifioida enemmän. Metsästys yhteisö sen sijaan pitää jo nykyisiäkin lakeja, maksuja ja säännöksiä aivan liian tiukkoina ja niiden ansiosta metsästystä on yhä vaikeampi harrastaa, sillä edullista harrastus ei ole.

Syksy on mediamyrskyn aikaa, vaikka metsästystä harrastetaan läpi vuoden

Syksy on tunnetusti metsästyksen kulta-aikaa ja tästä syystä se puhuttaa eniten aina loppukesästä. Lintujen metsästys ja isojen hirvieläinten metsästys alkaa ja metsissä paukkuu aseet ja kuuluu metsästäjien kutsuhuudot ja koirien haukunta. Sienestäjät ja puolukassa olevat joutuvat olemaan varuillaan ja pukemaan jotain kirkasta päälle. Hirvimetsästys kylttejä näkyy tien varsilla. Autoilijoiden on otettava asia myös huomioon jos loukkaantunut tai paossa oleva hirvieläin hyppää tielle. Päivät ovat lyhyitä ja yöllä ei pysty metsästämään vaikkakin metsästys on sallittua vielä hämärällä kelilläkin vaikkakin saalis pitäisi aina ennen ampumista tunnistaa. Siksi syksyn ruuhkahuiput ovat kiireisiä ja metsästäjiä pienillä pyyntialueilla esimerkiksi linnustuksessa on usein useitakin samaan aikaan ja saalistakin saatetaan joutua hieman kinastelemaan. Kun elokuun kymmenespäivä alkaa sepelkyyhkyn metsästyskausi, on sitä kutsuttu syksyn metsästyskauden startiksi. Siitä eteenpäin alkaa sorsalintujen jahti joka on monelle metsästäjälle lähes pyhä päivä. Syyskuussa kauriinmetsästyksen ja jäniksen metsästyksen ollessa käynnissä saa koiriakin alkaa käyttämään vapaasti metsästyskäytössä ja kanalintujen jahti helpottuu. Lokakuussa alkaa hirvimetsästyksen valmistelut ja hirvimetsälle lähtee reippaimmat loka-, marras ja jopa joulukuussakin vaikka kylmyys ja lyhyet päivät tekevät metsästykselle omat haasteensa. Läpi talven voidaan harrastaa ja jäniksen jäljitys sekä ketun pillitys loppuu viimeistään yleensä helmikuulle kun rauhoitusajat alkavat vaikkakin nykyään harrastajat pyrkivät jatkamaan metsästystä läpi vuoden.