Ilmastonmuutoksen kieltäminen

Ilmastonmuutoksen kieltäminen
Ilmastonmuutoksen kieltäminen

Ilmastonmuutos on puheenaihe, joka on ollut todella kuuma peruna viime vuosina ympäri maailmaa. Tutkijoiden mukaan se on kiistaton tosiasia, samoin kuin se, että muutos on ihmisen aiheuttamaa.

Silti ilmastonmuutoksen kieltäminen, tai ainakin sen kieltäminen, että ihmiset olisivat jollain lailla syypäitä tähän, on lisääntynyt valtavalla vauhdilla. Miksi ihmeessä monet ihmiset kiistävät tämän melkoisen tarkkaan tutkitun asian huolimatta yhä lisääntyvistä todisteista? Katsotaanpa mitä saamme selville.

Ilmastonmuutos ja ihminen

Mikä oikeastaan on ilmastonmuutos? Se on merkittävä paikallisessa tai globaalissa  ilmastossa tapahtuva muutos pitkällä aikavälillä. Näitä muutoksia voidaan huomata esimerkiksi lämpötiloissa, tuulikuvioissa ja sadannoissa. Sää, joka on hyvinkin kaoottinen järjestelmä, on vain osittain ennustettavissa; sään keskiarvo eli ilmasto sen sijaan on ollut viime aikoihin asti verrattain vakaa. Kuitenkin viime vuosikymmeninä on tapahtunut merien ja maapallon alailmakehän keskilämpötilan selvää nousua, eli ilmaston lämpenemistä. Ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkimusten ja havaintojen perusteella ilmaston lämpeneminen on paitsi kiistaton tosiasia, myös johtuu ihmisväestön aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikka lämpeneminen olisi käytännössä 3-4 asteen luokkaa vuosisadassa, on sen vaikutukset mittavat maapalloa ajatellen. Kun merenpinta nousee, jäätiköt sulavat ja sademäärät muuttuvat radikaalisti, seurauksena on eläinlajien sukupuutot, viljelysrajojen muuttuminen ja äärimmäiset sääilmiöt; tulvat, voimakkaat rajuilmat ja pyörremyrskyt. Olemme jo todistaneet maapallolla monia tällaisia ankaria käänteitä ilmastossa, esimerkiksi äkillisiä luonnonmullistuksia. Vaikka iso osa maailman valtioista ja ihmisistä on ymmärtänyt tämän olevan tosiasia, ja asia jolle pitäisi nopeasti tehdä jotain, löytyy silti niitä, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen. Keitä he ovat ja miksi tällainen ilmiö on saanut jalansijaa?

Ilmastonmuutoksen kieltäjät ja heidän motiivinsa

Kun lähdemme miettimään sitä, keitä ilmastonmuutoksen kieltäjät oikeastaan ovat, meidän täytyy myös pureutua hieman poliittiseen puoleen asiasta. Käsittelemme kuitenkin asiaa nyt täysin ottamatta sinänsä kantaa politiikkaan, pyrkimällä esittämään lähinnä minkälaisia mielipiteitä eri tahoilla on. Tosiasia on kuitenkin, että varsinkin joissain osissa maailmaa asia on hyvinkin poliittisesti motivoitua. Huolimatta selvistä todisteista siitä, että ilmastonmuutos on todellakin käynnissä, on esimerkiksi USA:ssa liikkeitä, muun muassa Climate Change Counter Movement eli CCCM, jotka jyrkimmillään kieltävät kokonaan ilmastonmuutoksen, tai ainakin sen, että ihmiskunnan toiminnalla olisi vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Totta kai ilmastonmuutoksen kiistäjiä on kaikkialla, myös täällä Suomessa, mutta globaalin keskustelun ymmärtämisessä auttaa jos tarkastelee hieman keskustelua jota käydään USA:ssa. CCCM perustettiin todella pian sen jälkeen kun kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli syntyi, ja eräs tarkoitus on estää ilmastonmuutokseen liittyvien lakien ja lainsäädännön luominen. Miksi ihmeessä? Hyvin todennäköistä on, ainakin liikkeen saamien rahoitusten perusteella, että taustalla on jättiyrityksiä ja organisaatioita, joiden toiminta liittyy esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuotantoon. Nämä tahot perustelevat mielipidettään sillä, että ilmastonmuutoksen torjunta tulisi liian kalliiksi, tai että ilmaston lämpeneminen ja kasvava hiilidioksidipitoisuus maapallolla olisi itse asiassa hyväksi. Ilmastokeskustelu on siis Yhdysvalloissa melko äärimmilleen politisoitunut.

Ilmastonmuutoksen kieltäjät ja heidän motiivinsa

Entä yksittäiset henkilöt, jotka eivät välttämättä ajattele poliittisesti, mutta kieltävät silti ilmastonmuutoksen? Erään tutkijan mukaan syyt ovat psykologiset. Yksi tekijä on se, millainen näkemys henkilöllä on tasa-arvosta; ihmiset joille epätasa-arvoisuus on hyväksyttävää, kieltävät myös useasti ilmastonmuutoksen. Myös se, että kokee ilmastonmuutoksen tapahtuvan vain kaukana, kaukaisissa maissa, lisää muutoksen kiistämistä; tulee tunne ettei itse kärsi sen seurauksista, ja näin hyväksyy myös sen, että muut kärsivät siksi, että itse voi elää näin. Asenne on tavallaan se ettei itse halua muuttaa omia menettelytapojaan, joten helpompaa on vain kieltää koko ilmastonmuutos. Kun ihmiskunta näin kahtiajakautuu ilmastokysymysten äärellä, valitettava seuraus on se, että toimet ilmastonmuutoksen hilllitsemiseksi hidastuvat. Siksi onkin olennaista, että keskusteluyhteys eri tavoilla ajattelevien ihmisten kesken kuitenkin säilyy!