elokuu, 2019

Mörkö nimeltä ilmastonmuutos

Mörkö nimeltä ilmastonmuutos

Kukaan ei ole voinut välttyä kuulemasta uutisia ilmastonmuutoksesta ja oli asian todenperäisyydestä mitä mieltä tahansa, on selkeät merkit nähtävissä täällä meillä Suomessakin. Aiemmin maapallon ilmasto on muuttunut miljoonien vuosien aikana milloin mistäkin syystä, esimerkiksi mannerlaattojen liikkeestä tai auringon aktiivisuudesta. Tällä kertaa siihen on syynä ihmisen oma toiminta. Tarkemmin selitettynä se johtuu ilmakehän kasvihuonekaasuista, jotka taas ovat syntyneet fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Niin kutsuttu kasvihuoneilmiö aiheuttaa maapallon lämpenemistä. Ilmiö on riistäytynyt käsistä myös 250 miljoonaa vuotta sitten, jolloin tapahtui Maan suurin tunnettu lajien kuoleminen sukupuuttoon. Maapallon lämpötilan on ennustettu jatkavan nousuaan tasaisesti seuraavien vuosisatojen aikana. Se näkyy jo nyt esimerkiksi säätilojen epävakautena.

Syy ja seuraus

Ilmastonmuutoksen pitämiseksi kurissa tulisi teollisuusmaiden saada laskettua päästömääriään huomattavasti nykyiseen verrattuna. Fossiilisista polttoaineista tulisi luopua kokonaan, mutta se vaatii valtioilta poliittista tahtoa. Metsien ja soiden hävittäminen, sekä ylitehostettuna maataloustuotanto kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ilmaston lämpeneminen ei enää etene tasaisesti, vaan isompina hyppyinä. Kohonneen lämpötilan lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksia ovat esimerkiksi jäätiköiden sulaminen, joka taas nostaa merenpintaa. Lämpeneminen kiihdyttää lämpenemistä ja näin myös napajäätiköt ovat alkaneet vetäytyä. Jäätiköiden hupeneminen aiheuttaa ongelmia monelle eläinlajille, kuten jääkarhuille, joita on kuollut hukkumalla tai ravinnon puutteeseen ajelehtimalla jäälautoilla. Monet lajit elävät jo lämmönsietokykynsä rajoilla. Sään ääri-ilmiöt näkyvät lämpenemisen lisäksi poikkeuksellisena kylmyytenä. Merivirtojen on huomattu muuttuneen. Esimerkiksi Golfvirta on hidastunut vuosien aikana 30 % verran.

Syy ja seuraus
Syy ja seuraus

Kun kuivuus yleistyy, vaikeutuu myös ravinnontuotanto. Jo parin asteen noustu lisää nälänhädän riskiä. Tulevaisuudessa ilmastopakolaiset tulevat lisääntymään. Suomessa keskilämpötila saattaa nousta 10 astetta ja pian pohjoisessa on samanlaiset lämpötilat, kuin nyt etelässä. Lämpötilan nousun myötä perunarutto on yleistynyt. Talvista tulee lyhyempiä ja kosteampia, kun taas kesäisin on pidempiä hellejaksoja.

Mitä on tehtävissä?

Jokainen voi omalla tahollaan ja päätöksillään vaikuttaa, millaisessa maailmassa elämme myöhemmin. Vaikka merkittävät teot tehdään poliittisella tasolla, sekä yrityksissä, on pienistäkin valinnoista hyötyä. Jos on mahdollista kulkea julkisilla, ei omaa auto tarvita. Pienen asunnon lämmittäminen on ympäristöystävällisempää ja senkin voi tehdä aurinkoenergialla tai ilmalämpöpumpun avulla. Kotimaan matkailu on hyvä vaihtoehto ulkomaan lomille, sillä lentoliikenne on yksi suurimmista ilmastoa rasittavista tekijöistä. Lihan tuotanto lisää päästöjä, joten kannattaa harkita kevyempää, kasvispainotteista ruokavaliota.

Mitä on tehtävissä?
Mitä on tehtävissä?

Merkityksettömiltä tuntuvat asiat muuttuvat isoiksi, jos jokainen on mukana paljon puhutuissa ilmastotalkoissa. Uutta ei tarvitse aina ostaa, vaan vanhan voi korjata tai hankkia tilalle kierrätetyn. Kestävä kehitys on yksi avainsana ilmastonmuutoksen vastustamisessa. Mitä enemmän tietylle tuotteelle saadaan jatkokäyttöä, sen parempi. Kestävän kehityksen tehtävänä on säästää luonnonvaroja ja pyrkiä tuottamaan tuleville sukupolville paremmat toimintamallit.

Kohti tulevaa

Ilmastonmuutosta ei pystytä enää pysäyttämään, mutta sen hidastaminen onnistuu yhä. Yksi keinoista on myös sopeutua ilmastonmuutokseen ja pyrkiä elämään sen kanssa. YK:n ilmastosopimus osaltaan määrittelee kansainvälisellä tasolla toimintamallia. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994 ja sen on vahvistanut 197 maata. Valtioiden tulisi pyrkiä säästämään energiaa ja kehittämään uusiutuvia energiamuotoja. Tässä teknologialla on suuri osuus. Lisäksi maapallon niin sanottuja hiilinieluja, eli metsiä tulisi suojella. Kansainväliset tahot tähtäävät siihen, ettei maapallon lämpötila nousisi kahta astetta enempää. Tällöin vaikutuksia voisi vielä jonkin verran ennustaa ja tuhot pysyisivät pienempinä. Ihmiskunnan tuhlailevan elämäntyylin maksun aika on nyt käsillä. Suomessa julkaistiin jo vuonna 2005 suunnitelma, kuinka voimme sopeutua muutokseen. Taloudellisia vaikutuksia on vaikeaa tulkita. Ilmastonmuutoksesta hyötyvät toki maa- ja metsätalous, kun esimerkiksi viljelyskausien pituudet venyvät suotuisamman ilman vuoksi. Myös matkailun suhteen saattaa olla positiivisia vaikutuksia. Meidän tehtävänämme on arvioida, mitä on vielä tehtävissä ja millaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville.

Lue lisää