Kasvihuoneilmiön hyvät vaikutukset

Kasvihuoneilmiön hyvät vaikutukset

Kasvihuoneilmiö on saanut nimensä kasvihuoneessa tapahtuvasta reaktiosta, jossa lämmin ilma ei pääse enää poistumaan kasvihuoneesta. Tämä sama reaktio tapahtuu auringon säteilyenergian osuessa maahan. Auringon säteily tulee maahan, mutta ei pääse poistumaan sieltä yhtä nopeasti. Tällöin maan ilmakehä on aiheuttanut myös omalla toiminnallaan kasvihuoneilmiön. Se on elintärkeää sopivan sään kannalta, sillä ilman tätä kasvihuoneilmiötä maan lämpötila olisi monta astetta miinuksen puolella.

Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan samalla myös kasvihuoneilmiön muutoksesta. Sitähän ilmastonmuutos periaatteessa on, että kasvihuoneilmiö on mennyt epätasapainoon. Kasvihuoneilmiön tärkein tapahtuma on nimenomaan se, että ylimääräinen kuuma säteily heijastuu takaisin taivaalle ja sitä kautta vapautuu maasta. Aikaisemmin kasvihuoneilmiö pystyi aina hakeutumaan tasapainoon, mutta nyt on tultu tilanteeseen, jossa auringosta tulee enemmän energiaa kuin mitä maasta pystyy poistumaan.

Nykyään ei puhuta tarpeeksi kasvihuoneilmiön hyvistä vaikutuksista. Kaikki sen vaikutukset liitetään suoraan pahenevaan ilmastonmuutosongelmaan. Vaikka nämä kaksi kulkevatkin käsi kädessä, on silti hyvä tietää, että kasvihuoneilmiö tarjoaa ihmisille elintärkeitä asioita, joita ilman maan päällä asuminen olisi täysin mahdotonta. Kasvihuoneilmiö on tunnettu jo pitkään ja sitä on tutkittu erittäin tarkkaan aina 1800-luvulta lähtien.

Kasvihuoneilmiö takaa sen, että maan päällä pysyy sopiva lämpötila kaiken elämän säilymisen kannalta. Kasvihuonekaasujen takia maan lämpötila pysyy tarpeeksi lämpimänä, sillä ilman sen olemassaoloa normaali lämpötila maapallolla olisi -18 astetta ja toisissa paikoissa jopa vielä paljon kylmempää.

Kasvihuoneilmiö estää myös kaikkein vaarallisimpien säteilyjen pääsyn maan pinnalle. Ilman sitä, todella kuolettavaa säteilyä pääsisi maan ilmakehän läpi ja elämä olisi lähes mahdotonta. Nyt kasvihuoneilmiö estää tämän säteilyn pääsyn maahan joko kokonaan tai lähettää sitä takaisin avaruuteen ennen maan pinnalle pääsyä. Se toimii tavallaan kuin trampoliinina, joka antaa vaarallisen säteilyn ponnahtaa takaisin avaruuteen.

Otsonikerros on yksi kasvihuoneilmiön tärkeimmistä kaasuista. Se imee sisäänsä erittäin haitallista UV-säteilyä, joka maahan ja ihmisiin osuessaan aiheuttaa syöpää, ihosairauksia, ihon palamista, vahingoittaa immuunisysteemiä ja silmiä. Ilman kasvihuoneilmiötä, tätä otsonikerros suojaa ei olisi olemassa ja sillä voisi olla hyvin kohtalokkaat seuraukset monen asian suhteen maapallolla.

Kasvihuoneilmiön hyvät vaikutukset Pohjoiseen pallonpuoliskoon

Vaikka kasvihuoneilmiön epätasapaino voi saada aikaan nousevaa ilmastonlämpenemistä, voi sillä olla myös hyviä vaikutuksia etenkin maailman kylmemmissä osissa asuville ihmisille. Samalla muut jo valmiiksi lämpimät maat kuumenevat entisestään ja nämä seuraukset voivat olla hyvinkin hankalia. Mutta toiselle osalle maailman väestöä kasvihuoneilmiö tarjoaa hyvinkin uudenlaisen elämän ja mahdollisuuden moneen asiaan mihin ei ennen ollut tilaisuutta.

Pohjoisen ilmasto tulee todennäköisesti lämpenemään hyvinkin mukavaan lämpötilaan. Kesät pitenevät ja lämpötilat tulevat olemaan lämpimämpiä kuin nykyisin. Pitkä kylmä talvi lyhenee ja siitä tulee siedettävämpi. D-vitamiinin saanti on turvattu, sillä aurinko paistaa useammin. Myös suosio matkakohteena voi lisääntyä sääolojen ollessa suosiollisemmat.

Ilmaston lämmetessä Pohjoisessa myös maatalous tulee kannattavammaksi ja kasvukausi pitenee. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uusia ennen menestymättömiä kasvilajeja on mahdollista kasvattaa myös muualla ja ihmisten omavaraisuus voi olla parempaa, kun lämpenevä sää mahdollistaa esimerkiksi tomaattien kasvatuksen kotipihalla. Maatalous voi siis hyötyä tästä lämpenemisestä hyvinkin paljon.

Lämmin ilma on parempaa myös ihmisen elintoimintojen kannalta. On olemassa tutkittua tietoa siitä, kuinka lämpimämpi ilma on hyväksi etenkin vanhuksille, jotka voivat helposti kärsiä erilaisista sydän- ja verisuonitaudeista. Lämpimämmällä ilmalla on suotuisa vaikutus näihin sairauksiin ja ihminen voi paremmin tällaisessa ilmastossa. Vaikka ilmastonmuutoksen sanotaankin tuovan lisää kuolonuhreja, voi Pohjoisessa tilanne olla täysin päinvastainen ja keskimääräinen elinikä jopa nousta.

Lue lisää

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö tarkoittaa luonnollista ilmiötä, joka aiheuttaa ilmakehän alimpien osien lämpenemisen. Käytännössä ilmiön aikana auringon säteet pääsevät maanpintaan saakka, mutta kasvihuonekaasut hidastavat säteilyn pääsyn pois maapallolta. Kasvihuoneilmiö lämmittää maapalloa usean eri aallonpituuden muodossa ja ne muuttavat asioita eri tavoin. Maapallon pinta, sekä kaasukehä ovat esimerkiksi asioita, joihin ne vaikuttavat. Ilmiöstä puhutaan usein ilmastonmuutoksen yhteydessä, mutta ilman sitä maapallo olisi täysin elinkelvoton. Ihmiset kuitenkin ovat vaikuttaneet kasvihuoneilmiön voimistumiseen kasvihuonekaasupäästöjen kautta. Samankaltainen ilmiö nähdään myös esimerkiksi autossa, kun valo pääse helposti sisään läpinäkyvän muovin ja lasin läpi, mutta lämpö ei.

Havaintoja kasvihuoneilmiön vaikutuksesta maapalloon

Jo vuonna 1824 tehtiin ensimmäisiä havaintoja kasvihuoneilmiöstä, ranskalaisen Joseph Fourier toimesta. Hän oli matemaatikko ja fyysikko. Ensimmäisiä tutkimuksia alettiin tehdä vuoden 1896 jälkeen. Nykyään on myös havaittu, että maapallon lisäksi Venuksessa ja Marsissa on kasvihuoneilmiö. Tutkijat tekevät töitä havaintojen parissa ja he ovat myös tehneet erilaisia arvioita siitä, miten ilmiö vaikuttaa meihin ja maapalloon seuraavien vuosien ja vuosisadan aikana. Esimerkiksi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on tehnyt arvion, että keskilämpötila tulee nousemaan noin yhden asteen ja kuuden asteen välillä. Meren pinnan arvioidaan nousevan jopa 17 metriä. Muutokset vaikuttavat eri paikkoihin erilaisilla tavoilla. Kuivilla alueilla tulee olemaan entistäkin kuivempaa, mutta samaan aikaan rannikkoalueet ja jokisuistot tulevat kokemaan useampia tulvia.

20000 vuotta sitten

Muutaman asteen muutos ei ehkä kuulosta niinkään suurelta, mutta asiaa kannattaa verrata aiempiin vuosiin. Jos esimerkiksi ajatellaan, että noin 20 000 vuotta sitten tapahtuneen jääkauden aikana maapallon keskilämpötila oli vain yhdeksän astetta kylmempi kuin se nykyään on. Näinkin pieni ero riitti siihen, että jopa Suomi oli valtavan mannerjään peitossa. IPCC on tietysti vain yksi ilmastonmuutosta ja kasvihuoneilmiötä tutkiva järjestö ja kun selailee muiden tekemiä ennusteita, huomaa, että kaikki sanovat hieman erilaisia asioita. Kukaan ei tietenkään voi olla tulevaisuudesta varma, mutta keskilämpötilan nouseminen on usean ennusteen listalla. Tämä myös johtaa erilaisiin muutoksiin eri puolilla maapalloa.

Ilmastonmuutos ja sen estäminen ovat tämän hetken puheenaiheena ja monet tahot miettivät keinoja siihen. Niin yritykset kuin kuluttajatkin haluavat vaikuttaa ja aihe on esillä monissa erilaisissa tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, uutisissa, sekä ohjelmissa. On myös hyvä muistaa, että vaikka nyt tehtäisiinkin isoja muutoksia ja päästöt loppuisivat kuin seinään, vaikuttavat edellisten vuosien päästöt vielä pitkään. Vähintäänkin jopa satoja vuosia.

Mitkä asiat vaikuttavat ilmastonmuutokseen?

Ihminen ei ole ainoa asia, joka on vaikuttanut ilmastoon ja keskilämpötilaan. Esimerkiksi auringon säteilyn voimakkuuteen on monia tekijöitä. Maan kiertoradan muuttuminen ja tulivuoren purkautuminen ovat asioita, joihin emme voi sen enempää vaikuttaa tai tehdä tarkkoja ennustuksia. Nämä asiat ovat kuitenkin vaikuttaneet ilmastoon jo ennen ihmisiä ja viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset eivät ole niiden avulla selitettävissä.

Kasvihuonekaasut ovat yksi merkittävin tekijä ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Ihmisten kulutus ja toiminta on aiheuttanut niiden lisääntymisen ja sillä on suora vaikutus ympäristöömme. Toisaalta, ihmisten aiheuttamat rikkipäästöt aiheuttavat ilmaston viilenemisen. Kun mietitään päästöjä ja kulutusta, yleensä niiden vaikutusta mitataan säteilypakotteen avulla. Se kertoo energiaepätasapainosta, jonka päästöt ovat aikaansaaneet. Tällä kaavalla voidaan verrata erilaisia ihmisten aiheuttamia muutoksia siihen, minkälaisia muutoksia esimerkiksi aurinko on aiheuttanut. Kaikki tämänkaltaiset vertailut, laskennat ja ennusteet ovat aina yhden järjestön tekemiä, mutta suuntaa antavia kuitenkin. Tällä vertailutavalla huomataan selkeästi, kuinka pieni osa muutoksesta johtuu luonnollisista tekijöistä ja kuinka suuri vaikutus on ihmisten aiheuttamaa.

Lue lisää

Mörkö nimeltä ilmastonmuutos

Mörkö nimeltä ilmastonmuutos

Kukaan ei ole voinut välttyä kuulemasta uutisia ilmastonmuutoksesta ja oli asian todenperäisyydestä mitä mieltä tahansa, on selkeät merkit nähtävissä täällä meillä Suomessakin. Aiemmin maapallon ilmasto on muuttunut miljoonien vuosien aikana milloin mistäkin syystä, esimerkiksi mannerlaattojen liikkeestä tai auringon aktiivisuudesta. Tällä kertaa siihen on syynä ihmisen oma toiminta. Tarkemmin selitettynä se johtuu ilmakehän kasvihuonekaasuista, jotka taas ovat syntyneet fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Niin kutsuttu kasvihuoneilmiö aiheuttaa maapallon lämpenemistä. Ilmiö on riistäytynyt käsistä myös 250 miljoonaa vuotta sitten, jolloin tapahtui Maan suurin tunnettu lajien kuoleminen sukupuuttoon. Maapallon lämpötilan on ennustettu jatkavan nousuaan tasaisesti seuraavien vuosisatojen aikana. Se näkyy jo nyt esimerkiksi säätilojen epävakautena.

Syy ja seuraus

Ilmastonmuutoksen pitämiseksi kurissa tulisi teollisuusmaiden saada laskettua päästömääriään huomattavasti nykyiseen verrattuna. Fossiilisista polttoaineista tulisi luopua kokonaan, mutta se vaatii valtioilta poliittista tahtoa. Metsien ja soiden hävittäminen, sekä ylitehostettuna maataloustuotanto kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ilmaston lämpeneminen ei enää etene tasaisesti, vaan isompina hyppyinä. Kohonneen lämpötilan lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksia ovat esimerkiksi jäätiköiden sulaminen, joka taas nostaa merenpintaa. Lämpeneminen kiihdyttää lämpenemistä ja näin myös napajäätiköt ovat alkaneet vetäytyä. Jäätiköiden hupeneminen aiheuttaa ongelmia monelle eläinlajille, kuten jääkarhuille, joita on kuollut hukkumalla tai ravinnon puutteeseen ajelehtimalla jäälautoilla. Monet lajit elävät jo lämmönsietokykynsä rajoilla. Sään ääri-ilmiöt näkyvät lämpenemisen lisäksi poikkeuksellisena kylmyytenä. Merivirtojen on huomattu muuttuneen. Esimerkiksi Golfvirta on hidastunut vuosien aikana 30 % verran.

Syy ja seuraus
Syy ja seuraus

Kun kuivuus yleistyy, vaikeutuu myös ravinnontuotanto. Jo parin asteen noustu lisää nälänhädän riskiä. Tulevaisuudessa ilmastopakolaiset tulevat lisääntymään. Suomessa keskilämpötila saattaa nousta 10 astetta ja pian pohjoisessa on samanlaiset lämpötilat, kuin nyt etelässä. Lämpötilan nousun myötä perunarutto on yleistynyt. Talvista tulee lyhyempiä ja kosteampia, kun taas kesäisin on pidempiä hellejaksoja.

Mitä on tehtävissä?

Jokainen voi omalla tahollaan ja päätöksillään vaikuttaa, millaisessa maailmassa elämme myöhemmin. Vaikka merkittävät teot tehdään poliittisella tasolla, sekä yrityksissä, on pienistäkin valinnoista hyötyä. Jos on mahdollista kulkea julkisilla, ei omaa auto tarvita. Pienen asunnon lämmittäminen on ympäristöystävällisempää ja senkin voi tehdä aurinkoenergialla tai ilmalämpöpumpun avulla. Kotimaan matkailu on hyvä vaihtoehto ulkomaan lomille, sillä lentoliikenne on yksi suurimmista ilmastoa rasittavista tekijöistä. Lihan tuotanto lisää päästöjä, joten kannattaa harkita kevyempää, kasvispainotteista ruokavaliota.

Mitä on tehtävissä?
Mitä on tehtävissä?

Merkityksettömiltä tuntuvat asiat muuttuvat isoiksi, jos jokainen on mukana paljon puhutuissa ilmastotalkoissa. Uutta ei tarvitse aina ostaa, vaan vanhan voi korjata tai hankkia tilalle kierrätetyn. Kestävä kehitys on yksi avainsana ilmastonmuutoksen vastustamisessa. Mitä enemmän tietylle tuotteelle saadaan jatkokäyttöä, sen parempi. Kestävän kehityksen tehtävänä on säästää luonnonvaroja ja pyrkiä tuottamaan tuleville sukupolville paremmat toimintamallit.

Kohti tulevaa

Ilmastonmuutosta ei pystytä enää pysäyttämään, mutta sen hidastaminen onnistuu yhä. Yksi keinoista on myös sopeutua ilmastonmuutokseen ja pyrkiä elämään sen kanssa. YK:n ilmastosopimus osaltaan määrittelee kansainvälisellä tasolla toimintamallia. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994 ja sen on vahvistanut 197 maata. Valtioiden tulisi pyrkiä säästämään energiaa ja kehittämään uusiutuvia energiamuotoja. Tässä teknologialla on suuri osuus. Lisäksi maapallon niin sanottuja hiilinieluja, eli metsiä tulisi suojella. Kansainväliset tahot tähtäävät siihen, ettei maapallon lämpötila nousisi kahta astetta enempää. Tällöin vaikutuksia voisi vielä jonkin verran ennustaa ja tuhot pysyisivät pienempinä. Ihmiskunnan tuhlailevan elämäntyylin maksun aika on nyt käsillä. Suomessa julkaistiin jo vuonna 2005 suunnitelma, kuinka voimme sopeutua muutokseen. Taloudellisia vaikutuksia on vaikeaa tulkita. Ilmastonmuutoksesta hyötyvät toki maa- ja metsätalous, kun esimerkiksi viljelyskausien pituudet venyvät suotuisamman ilman vuoksi. Myös matkailun suhteen saattaa olla positiivisia vaikutuksia. Meidän tehtävänämme on arvioida, mitä on vielä tehtävissä ja millaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville.

Lue lisää

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace on kanadassa, vuonna 1971 perustettu organisaatio, joka ajaa “maapallon näkökulmaa”. Jokaisella meistä on ajatuksia kuullessaan tuon nimen. Monelle on kuitenkin täysin auki, mitä ja million ja missä järjestö ajaa taka ja kuinka se reagoi kansainvälisiin ja poliittisiin ongelmiin eri puolilla maapalloa. Ja reaktioita on ollut, jopa sellaisia, että ne ovat saaneet pysäytettyä isojakin, globaaleja hankkeita.

Lue lisää

Kestävä luonto

Kestävä luonto

Kestävä ajattelu on tullut yhteiskuntaamme viimeisten vuosien aikana, sillä olemme ihmiskuntana huomanneet, kuinka toimintatapamme vaikuttavat ympäristöön. Kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä nähdään nykyisin kouluista työpaikoille ja hienoa on nähdä, että isot yritykset ovat alkaneet ottaa luontoa huomioon yhä enemmän ja enemmän.

Lue lisää

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Ilmaston lämpeneminen on viimeisien vuosien aikana ollut päivän polttava puheenaihe, eikä suotta. Sen vaikutukset tulevat vääjämättä vaikuttamaan globaalisti koko maapalloon. Vaikutuksia on mahdotonta ennustaa vedenpitävästi, mutta kauneimmissakin kuvissa muutokset tulevat olemaan merkittäviä.

Lue lisää

Ketun Pillitys

Ketun Pillitys

Monelle metsästäjälle kevät on erikoista metsästysaikaa ja vierastakin. Metsästys kun usein jää syksyyn ja alkutalveen, joskus jopa talven läpi helmikuulle asti, mutta harvat metsästäjät jatkavat harrastustaan keväällä. Vaikkakin kevät on oivaa ketun ja supikoiran pillitysaikaa. Tämän kaltaisen houkuttelupillin voi tehdä vaikkapa vanhasta koiranlelusta, jossa on vinkuva ääni. Kun puhalletaan vinkulelun läpi, siitä kuuluu hiiren äänen kaltainen vikinä ja saattaa herättää kettuparan mielenkiinnon. Kettu kun on yö saalistaja samoin kuin supikoirakin, päivän aikaan ketun pillitys voi olla hankalaa. Paras aika metsästykselle onkin aamun hämärät sekä illalla vasten yötä oleva hämärä jakso, joskin näkyvyys täytyy olla myös ihmiselle hyvä. Kettuja voi saada hyvältä pillityspaikalta useitakin yhden illan tai aamun aikana.

Lue lisää